Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Ke stažení

Příkazní smlouva - Vzdálená správa (pdf), podle které budeme Vaše nemovitosti spravovat

Příkazní smlouva - Regionální správa (pdf), podle které budeme Vaše nemovitosti spravovat

SSB2000 (png), software, který používáme ke své činnosti

Upomínka (png), první v posloupnosti kroků proti neplatičům

Výpočtový list (pdf), kterým je vlastník informován o aktuálních údajích

Formulář - Změna vlastníka jednotky (pdf), který slouží jako předávací protokol k bytu

Požadavek na opravu (pdf), který lze užít k objednání prací

Odečty měřidel (pdf) evidujeme i u demontovaných

Protokol z vyúčtování (pdf), kterým je vlastník informován o výsledku vyúčtování služeb

Rozvaha (pdf) v zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty (pdf) v zjednodušeném rozsahu

Vzdálená správa (pdf) - Služby vzdálené správy

Regionální správa (pdf) - Služby regionální správy

Domovní řád (doc), pravidla bydlení nejen uvnitř malého bytového družstva