Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Reference

Náš 1. klient, jehož předsedkyní výboru byla paní Božena Šťastná, vyjadřil svůj názor na naši práci takto:

Služeb této společnosti využíváme pro naše Společenství vlastníků od druhé poloviny roku 2003. Je pro nás nesmírně důležité, že jsme ve společnosti DOMOV – správa objektů, s.r.o. získali partnera, na kterého se můžeme kdykoliv a v každé situaci při správě našich nemovitostí spolehnout. S výše jmenovanou firmou a jejími službami jsme dosud naprosto spokojeni.

Během roku 2004 byly všechny naše požadavky týkající se správy našich domů vyřešeny rychle a profesionálně. Komunikace přes e-mail či telefonicky nám plně vyhovuje. Především je pro nás důležitá rychlost, s jakou současný správce reaguje na naše požadavky.

V roce 2004 jsme také využili služeb právního vymáhání pohledávky a společnost DOMOV – správa objektů, s.r.o. vše vyřídila k naší plné spokojenosti - připravila podklady nutné pro soudní vymáhání dluhu, na základě pravomocného rozhodnutí soudu provedla blokaci bytu dlužníka v Katastru nemovitostí. Také mj. zajistila výběrové řízení na dodavatele opravy střech našich panelových domů.

Roční vyúčtování služeb jsme za rok 2004 obdrželi již v průběhu února roku 2005, takže na počátku března byly vyrovnány přeplatky a nedoplatky. Díky programovému vybavení užívanému správcem k jeho činnosti i díky komunikaci elektronickou poštou nebo osobně získáváme veškeré tiskové výstupy, které náš výbor požaduje, bez problému a bez zbytečných průtahů.

Spolupráce s DOMOV – správa objektů, s.r.o. nám výrazně šetří čas i náklady, které jsou se správou našich domů spojeny, odměna správci je přiměřená vysoké kvalitě poskytovaných služeb.

Společnost DOMOV – správa objektů, s.r.o. a její služby v oblasti správy nemovitostí mohu doporučit všem majitelům bytů – společenstvím vlastníků.

Za Společenství Děčínská 310, 309, 308, 307 Šťastná Božena - předseda výboru Reference BŠ (pdf)

Klient, kterému jsme pomáhali i se zajištěním dlouhodobého úvěru, byl tohoto názoru: Reference ZG (pdf)

Klient, kterému zajišťujeme i elektronickou komunikaci se SIPO vyjádřil svůj názor takto: Reference ZP (pdf)