Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Co dělat při prodeji bytu

Při prodeji bytu kontaktujte osobně naši kancelář (nebo e-mailem) a dodejte:

  • smlouvu o koupi bytu (dohodu o dražbě, dar. smlouvu)
  • vyplněný předávací protokol k bytu (formulář ke stažení) nebo od zastupující realitní kanceláře
  • provedené samoodečty bytových měřidel (SV, TUV, teplo)

Vyúčtování služeb bude provedeno až po skončení zúčtovacího období (tzn. do konce dubna) nikoli při prodeji bytu.

V případě pronájmu bytů je potřeba nahlásit každou změnu nájemníka. Dle § 1177 nového Občanského zákoníku je vlastník povinen hlásit správci objektu jména a adresy trvalého bydliště všech nájemníků. Při změně nájemníků není zapotřebí nahlašovat stavy měřidel v bytě. Případné rozúčtování nákladů jednotlivým nájemníkům je v režii majitele bytu nikoliv správce domu.

Citace § 1177 NOZ:
  • (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
  • (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.