Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Podpora orgánů SVJ

Ve většině případů musí pověření vlastníci či členové výboru SVJ řešit situace, které mají významný právní dopad (zajištění revizí, uzavírání smluv s dodavateli apod.).

Naše společnost poskytuje svým klientům v tomto směru individuální poradentství a vlastní návrhy řešení, díky kterým mohou orgány SVJ vykonávat svá práva a povinnosti související se správou nemovitostí efektivně a bez problémů.


Individuálně klientům nabízíme podporu v podobě

  • účasti správce na jednáních výboru SVJ či shromáždění vlastníků
  • právní pomoci v případě zakládání nově vzniklého SVJ
  • asistence při převzetí domu od bývalého správce
  • zprostředkování spolehlivých dodavatelů
  • spolupráce při provádění technických prací
  • konzultace k ročnímu vyúčtování služeb


Dále podporujeme, aby členové výboru SVJ nebo pověření vlastníci, kteří pracují pro ostatní členy SVJ, hospodaří se společným majetkem a zodpovídají za rozhodnutí o společném majetku, byli odměňováni.

Každý člen SVJ by měl alespoň jednou být členem výboru, aby se v praxi seznámil s tím, co zástupci SVJ musí (i mohou).