Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Přináší jim významnou časovou úsporu a volnost, jelikož umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor SVJ či správce pomocí internetu.


Jak funguje aplikace SSBnet+?

Aplikace zajistí přístup nejen výborům SVJ či pověřeným vlastníkům, ale zároveň i jednotlivým uživatelům bytu (vlastník,  nájemce).

Jaké informace má k dispozici výbor SVJ či pověřený vlastník?

 • pasport domu a všech bytů
 • přehled vynaložených nákladů SVJ
 • seznam dlužníků
 • přístup k dokumentům vlastníků a nájemníků (výpočtové listy, vývoj plateb a uhrazení předpisů, odečty měřidel)
 • sledování stavu revizí
 • výkaz hospodaření SVJ

Jaké informace má k dispozici vlastník bytu?

 • pasport bytů v osobním vlastnictví
 • přehled všech svých nájemců
 • přístup k vlastním dokumentům (výpočtový list, protokol z vyúčtování apod.)
 • vývoj vlastních plateb a uhrazení předpisů
 • odečty vlastních měřidel
 • přehled o spotřebě měřidel a vývoji těchto spotřeb

Aplikace dále nabízí:

 • nástěnku pro vyvěšování informací pro všechny uživatele
 • elektronické doručování dokumentů (výpočtový list, protokol z vyúčtování služeb apod.)
 • nahlášení požadavků správci (změna počtu osob, změna záloh apod.)
 • dostupnost z počítače, tabletu i mobilu

Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované komunikace. Klient se může přihlašovat na adrese https://spravce.cz/?id=domovcl a přistupovat k údajům o bytech, ke kterým má nějaký vztah (nájemce, vlastník, hospodář).  Vyzkoušet lze i demoverzi aplikace SSBnet+.

 

Aplikace SSBnet+ je zdarma v ceně základních služeb naší vzdálené i regionální správy.